פיתוח אפליקציה חינוכית “מהפך בפח”

פיתוח משחק חברתי מקוון, “מהפך בפח” עבור קרן קיימת לישראל, לעידוד המחזור בישראל.

המשחק פותח ככלי משחקי חינוכי לשימוש מורים בכיתות במהלך יום הניקיון הארצי. המשחק בסגנון טריוויה, מאפשר למורה לקיים תחרות בין שתי קבוצות בכיתה, כשהוא מציג בפני הקבוצות שאלות ברמות קושי שונות על פי קטגוריות שונות, ומציג את הניקוד ומצב התקדמות הקבוצות.

טכנולוגיה נבחרת: FLASH


לעמוד הדמו של המשחק