פיתוח מיני משחק מטוס מכשולים – באפליקצית פז”מ

פיתוח של מיני משחק לאפליצקיית החיילים פז”מ. המשתתפים צוברים נקודות, נכנסים לדירוג שבועי וזוכים בפרסים.
המשחק מאפשר לשמור על מעורבות המשתמשים באפליקציה ולקדם מכירות.
פיתוח המשחק ב- CrossPlatform – פיתוח חד פעמי של קוד המתאים למגוון מכשירים ופלטפורמות – ועל בסיס HTML5

פיתוח מיני משחק ב- CrossPlatform על בסיס HTML5