ליאור “הברק” טראו

ליאור “הברק” / Wizard

מחזיק בשיאים אישיים של OneCode, גם במהירות פתרון בעיות, וגם במשחקים שהוא בעצמו מפתח, ובכלל חושב שיש הרבה קשר בין משחקים להוראה
במשרד טוענים שהסוד שלו טמון במדיטציה שהוא עושה.